Avspelning

Diagnostik

Används för att kontrollera nätverksanslutningen.

Fysisk anslutn.

Kontrollerar den fysiska nätverksportens anslutning.

OK

Fel:

Nätverkskabeln är inte ansluten. Kontrollera anslutningen.

När du är ansluten till ett trådlöst LAN visas “Anslutning    Trådlöst(Wi-Fi)”.

Router-åtkomst

Kontrollerar anslutningen från den här enheten till routern.

OK

Fel:

Kunde inte kommunicera med routern. Kontrollera routerns inställningar.

Internetåtkomst

Kontrollerar om enheten har tillgång till internet (WAN).

OK

Fel:

Kunde inte ansluta till internet. Kontrollera internetanslutningens miljö eller routerns inställningar.

Tillbaka upp