Avspelning

Information

Visa information om enhetsinställningar, ingångssignaler osv.

Ljud

Visa ljudinformation för MAIN ZONE.

Ljudläge:

Visar det aktuella ljudläget.

Ingångssignal:

Visar insignalens typ.

Format:

Antalet insignaler (närvaro av front, surround, LFE).

Samplingsfrekv.:

Visar insignalens samplingsfrekvens.

Video

Visa information om HDMI-in-/utsignalerna och HDMI-monitorn i MAIN ZONE.

HDMI-signal

Upplösning / HDR / Färgbredd / Pixeldjup

HDMI-monitor

Gränssnitt / HDR / Upplösning

ZON

Visa information om aktuella inställningar.

MAIN ZONE:

Den här inställningen visar information om MAIN ZONE inställningar. Informationen som visas beror på den valda ingångskällan.

ZONE2:

Den här inställningen visar information om ZONE2 inställningar.

Fast programvara

Version:

Visar information om aktuell firmware.

Meddelanden

Visar och anger meddelanden.

Anger även om meddelanden ska visas på displayen när strömmen slås på.

Varningsmeddel.


(Standard):

Meddelanden visas.

Av:

Meddelanden visas inte.

Tryck på INFO på fjärrkontrollen för att visa aktuellt källnamn, volym, ljudläge och annan information nederst på skärmen.

GUI Info MultEQ N1200U

Tillbaka upp