Avspelning

Frontdisplay

Inställningar för enhetens display anges.

Dämpa display

Justerar ljusstyrkan för den här enheten.

Ljus
(Standard):

Normal ljusstyrka på displayen.

Medel:

Dämpad ljusstyrka på displayen.

Mörk:

Mycket dämpad ljusstyrka på displayen.

Av:

Stänger av displayen.

Du kan även ställa in displayen genom att trycka på DIMMER.

Tillbaka upp