Avspelning

Komprimera det dynamiska omfånget (DRC)

Dynamikkomprimeringsomfång (skillnaden mellan kraftiga och svaga ljud).

Tryck på OPTION när DAB tas emot.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “DRC” och tryck därefter på ENTER.
Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja kompressionsnivå.

1 / 1/2 / Av (Standard: 1)

Tillbaka upp