Avspelning

Slå på strömmen

Tryck på POWER  Power Button för att slå på strömmen.

Du kan trycka på ingångsväljaren när enheten är i standbyläge för att starta den.

Du kan även ställa enheten i standby-läge genom att trycka på Power Button på huvudenheten.

Tillbaka upp