Avspelning

Varumärkesinformation

Logo Works Apple AirPlay

Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Logo Bluetooth

Bluetooth®-ordet och logotyper är registrerade varumärken tillhörande Bluetooth SIG Inc. och all användning av dessa markeringar av D&M Holdings Inc. är licensberättigat. Alla andra varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.

Logo HDMI R

Termerna HDMI och High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Logo WiFi.

Wi-Fi CERTIFIED-logotypen är ett registrerat varumärken tillhörande Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi Certification är ett tecken på att enheten har klarat av de korsanslutningstester som utförs av Wi-Fi Alliance, en grupp som certifierar korsanslutning mellan trådlösa LAN-enheter.

Tillbaka upp