Avspelning

Uppspelning i ZONE2 (annat rum)

Du kan spela upp ljud i ett annat rum (ZONE2) istället där enheten är placerad (MAIN ZONE).

Du kan spela upp från samma källa samtidigt i MAIN ZONE och ZONE2. Du kan även spela upp olika källor i MAIN ZONE och ZONE2.

Om ingången för ZONE2 är inställd till “Source” kan du lyssna på både digitala och analoga enheter från ZONE2.

Om ingången för ZONE2 är inställd till en särskild källa (som CBL/SAT) kan du bara lyssna på anslutna analoga enheter från ZONE2.

Tillbaka upp