Avspelning

Högtalarinstallation

Bestäm vilket högtalarsystem du har beroende på antalet högtalare som du använder och installera respektive högtalare och subwoofer i rummet.
Högtalarinstallation förklaras med den här typiska exempelinstallationen.

Pict SP Position1 800HE3

L/R
(LEFT/RIGHT högtalare):

Placera LEFT och RIGHT högtalare på samma avstånd från den huvudsakliga avlyssningspositionen. Avståndet mellan respektive högtalare och TV: n ska också vara detsamma.

SW 1/2
(Subwoofer):

Placera SUBWOOFER på en lämplig plats nära högtalarna. Om du har två subwoofrar ska de placeras asymmetriskt tvärs över främre delen av rummet.

Tillbaka upp