Avspelning

Ingen bild visas på TV:n

Ingen bild.

Kontrollera anslutningarna till alla enheter. länk

Sätt i anslutningskablarna hela vägen i uttagen.

Kontrollera att ingångar och utgångar inte har förväxlats.

Kontrollera om kablarna är skadade.

Se till så att ingångsinställningarna överensstämmer med ingången för TV:n som är ansluten till denna enhet. länk

Kontrollera att rätt ingångskälla har valts. länk

Kontrollera inställningen för videoingångsanslutningen. länk

Kontrollera att spelarens upplösning motsvarar TV:ns. länk

Kontrollera om TV: n är kompatibel med kopieringsskydd (HDCP). Vid anslutning till en enhet som inte är kompatibel med HDCP matas inte videobilden ut korrekt. länk

Använd en uppspelningsenhet och tv som är kompatibel med HDCP 2.2 eller HDCP 2.3 för att spela upp innehåll som är upphovsrättsskyddat med HDCP 2.2 eller HDCP 2.3.

Använd en “High Speed HDMI Cable” eller “High Speed HDMI Cable with Ethernet” för att spela upp 4K-video. För att få högre ljudkvalitet från 4K-videor rekommenderas du att använda en “Premium High Speed HDMI Cables” eller “Premium High Speed HDMI Cables with Ethernet” vars produktförpackning har en etikett med texten “HDMI Premium Certified Cable”.

Ingen bild visas på TV:n vid DVI-D-anslutning.

För vissa kombinationer av enheter fungerar inte enheterna på rätt sätt vid DVI-D-anslutning på grund av kopieringsskydd (HDCP). länk

Ingen bild visas på TV:n medan menyn visas.

Filmen som spelas upp visas inte i bakgrunden till menyn om menyn används under uppspelning av en av följande videosignaler.
- Vissa bilder med 3D-innehåll
- Bilder i datorupplösning (exempelvis: VGA)
- Video med annat bildförhållande än 16:9 eller 4:3
- 4K-video
- Någon typ av HDR-signal

Tillbaka upp