Avspelning

Smart val-funktion

Inställningar som ingångskälla, volymnivå och ljudläge kan registreras till knapparna SMART SELECT 1-4.

Du kan helt enkelt bara trycka på en av de registrerade knapparna SMART SELECT under efterföljande uppspelningar för att växla till den gruppen av sparade inställningar i en enda uppsättning.

Genom att spara ofta använda inställningar på knapparna SMART SELECT 1 – 4 kommer du alltid att enkelt kunna hämta tillbaka samma uppspelningsomgivning.

Funktionen smart val kan minneslagras för varje zon.

Illustration av fjärrkontrollen

Ope SmartSelect RC041

Tillbaka upp