Avspelning

Fjarrkontroll

Name RC041

ZONE SELECT-knappar

Används för att byta zon (MAIN ZONE, ZONE2) som styrs med fjärrkontrollen.

Ingångsväljare

Används för att välja ingångskälla.

Sökknappar för kanal/sida (CH/PAGE  kurosankaku Sankaku-Reverse )

Med dessa väljer du en av de förinställda radiokanalerna eller byter sida. länk

MUTE-knapp ( Silent )

Med den här knappen stänger du av ljudet.

Informationsknapp (INFO)

Med den här knappen visas statusinformation på TV-skärmen. länk

Markörknappar ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right )

Med dessa väljer du inställningar.

Name RC041a

BACK-knapp

Den här knappen används för att återgå till föregående skärm.

Systemknappar

Använd dessa för uppspelningsrelaterade funktioner.

Knapp för sökning nedåt/uppåt (TUNE +, –)

Använd dessa för radiofunktioner. länk

Knapp för att välja mottagningsband (BAND)

Växlar mottagningsbandet. länk, länk)

Knapp för att välja sökläge (MODE)

Växlar sökläget. länk

Snabbvalsknapp (MEMORY)

Den aktuella radiostationen förinställs. länk

Styra CD-spelaren. länk

SMART SELECT-knappar (1 - 4)

Dessa hämtar registrerade inställningar på varje knapp, som ingångskälla, volymnivå och ljudlägesinställningar. länk

Högtalarväxlarknapp (SPEAKERS)

Med dessa knappar väljer du de högtalare som ska användas.

SLEEP-knapp

Med den här knappen ställer du in insomningstimern. länk

Fjärrkontrollsändare

Denna överför signaler från fjärrkontrollen. länk

Name RC041b

POWER-knapp ( Power Button )

Med den här knappen slår du på/av strömmen.

ECO Mode-knapp ( Icon Eco )

Denna byter till ECO Mode. länk

VOLUME-knappar ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Med dessa ställer du in volymnivån.

OPTION-knapp

Med den här knappen visas alternativmenyn på TV-skärmen.

ENTER-knapp

Med den här knappen bekräftar du inställningar.

SETUP-knapp

Med den här knappen visas menyn på TV-skärmen. länk

SOUND MODE-knapp

Med dessa väljer du ljudläge. länk

DIMMER-knapp

Varje gång du trycker ändras ljusstyrkan på displayen. länk

Tillbaka upp