Avspelning

AirPlay kan inte spelas upp

Ikonen AirPlay visas inte på iTunes / iPhone / iPod touch / iPad.

Denna enhet och datorn / iPhone / iPod touch / iPad är inte anslutna till samma nätverk (LAN). Anslut den till samma nätverk som den här enheten. länk

Den inbyggda programvaran i iTunes / iPhone / iPod touch / iPad är inte kompatibel med AirPlay. Uppdatera den inbyggda programvaran till den senaste versionen.

Inget ljud hörs.

Volymen för iTunes / iPhone / iPod touch / iPad är inställd på lägsta nivån. Volymen för iTunes / iPhone / iPod touch / iPad är länkad till volymen på den här enheten. Ställ in lämplig volymnivå.

AirPlay-uppspelning utförs inte eller också är den här enheten inte vald. Klicka på AirPlay-ikonen på iTunes- / iPhone- / iPod touch- / iPad-skärmen och välj den här enheten. länk

Ljudet avbryts under uppspelning av AirPlay på iPhone / iPod touch / iPad.

Stäng ned program som körs i bakgrunden på iPhone/iPod touch/iPad och spela sedan igen med AirPlay.

Vissa yttre faktorer kan påverka den trådlösa anslutningen. Ändra nätverksmiljön genom att t.ex. minska avståndet till nätverkets trådlösa åtkomstpunkt.

ITunes kan inte spelas upp med fjärrkontrollen.

Aktivera inställningen ”Tillåt iTunes-ljudkontroll från fjärrhögtalare” på iTunes. Sedan kan du spela upp, pausa och hoppa över åtgärder med hjälp av fjärrkontrollen.

Tillbaka upp