Avspelning

Källnivå

Den här funktionen korrigerar uppspelningsnivån på den valda ingångskällans ljudingång.

Använd den här inställningen om det finns olikheter i ingångsvolymnivåer mellan de olika källorna.

-12 dB – +12 dB (Standard : 0 dB)

“Källnivå”-inställningarna sparas för varje ingående källa.

Tillbaka upp