Avspelning

Återställa nätverksinställningar

Om det inte går att spela upp nätverksinnehåll eller om enheten inte kan ansluta till nätverket kan en lösning vara att starta om enheten. Vi rekommenderar att du startar om enheten innan du återställer den till standardinställningarna.länk

Om det inte hjälper att starta om enheten kan du försöka med nedanstående steg.

Nätverksinställningar återställs till fabriksinställningarna. Gör om inställningarna.

Men menyn “Ljud”, “Video” och “Högtalare”-inställningarna inte återställs.

Ope Reset2 N1200U
Tryck på Power Button för att slå på strömmen.
Vrid på INPUT SELECTOR för att välja “HEOS Music”.
Håll huvudenhetens ZONE2 SOURCE och DIMMER nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder.
Avlägsna fingrarna från knapparna när “Network Reset...” visas på skärmen.
Displayen visar “Completed” när återställningen är slutförd.

Innan du återställer till standardinställningarna kan du använda “Spara och läs in”-funktionen i menyn för att spara och återställa diverse inställningar som finns konfigurerade på enheten.länk

Du kan även återställa alla nätverksinställningar till fabriksinställningarna med hjälp av “Återställ” - “Nätverksinst.” i menyn.länk

OBSERVERA

Slå inte av strömmen innan återställningen är slutförd.

Tillbaka upp