Avspelning

Justera utmatningen från subwoofern (Subwoofer)

Justerar subwoofervolymen.

Tryck på OPTION.

En menyskärm med olika alternativ visas.

När ingångskällan är “HEOS Music” visas en meny över alternativ för onlinemusik. Välj “Alternativ för Receivern” och tryck på ENTER.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Subwoofer” och tryck därefter på ENTER.

Skärmen “Subwoofer” visas.

Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att aktivera och inaktivera utmatning från subwoofern.


(Standard):

Subwoofern används.

Av:

Subwoofern används inte.

Välj “På” i steg 3 och tryck på shirosankaku-Reverse för att justera subwoofervolymen.

-12.0 dB – +12.0 dB (Standard : 0.0 dB)

“Subwoofer”-inställningen sparas för varje ingångskälla.

Detta alternativ kan inte ställas in när “Subwoofer” – “Subwoofer” är inställt på “Nej”. länk

Du kan inte ställa in det här om inget ljud spelas eller om du i menyn “HDMI-ljud ut” har valt “TV”. länk

Tillbaka upp