Avspelning

Ställa in stationens följd i ordningen (Stationsföljd)

Välj önskad ordning på den stationslista som upprättats av den automatiska sökfunktionen.

Tryck på OPTION när DAB tas emot.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Stationsföljd” och tryck därefter på ENTER.
Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja önskad ordning.

Alfanumerisk
(Standard):

I alfabetisk ordning.

Multiplex:

I frekvensordning.

Tillbaka upp