Avspelning

Ansluta ZONE2

Ljudsignalerna från enhetens ZONE2-ljudutgångar sänds ut till ZONE2-förstärkarna och spelas upp på dessa förstärkare.

Pict ZONE Audio N1200U

Tillbaka upp