Avspelning

Ljudfördröjning

Kompenserar för felaktig timing mellan bild och ljud.

“Ljudfördröjning”-inställningarna sparas för varje ingående källa.

Auto läppsynk.

Justerar automatiskt tiden för ljudbehandling för att kompensera för fördröjning mellan ljud- och video-timing från TV-apparater som är kompatibla med Auto läppsynk..


(Standard):

Ändra automatiskt.

Av:

Ändra inte automatiskt.

Automatisk korrigering kan eventuellt inte utföras beroende på TV:ns specifikationer även om “Auto läppsynk.” ställts in på “På”.

Justera

Tidsfördröjningen mellan bild och ljud måste korrigeras manuellt.

0 ms – 500 ms (Standard : 0 ms)

Det går även att finjustera korrigeringsvärdet för fördröjning som ställts in med “Auto läppsynk.”.

Tillbaka upp