Avspelning

Format 4K-signal

Konfigurera så att signalformat 4K spelas upp av denna enhet om TV:n eller uppspelningsenheten som är ansluten till enheten har stöd för HDMI 4K (60 Hz/50 Hz)-signaler.

Format 4K-signal

Konfigurera formatet på 4K-signalen som spelas upp av denna enhet.

Standard
(Standard):

Väljs om din TV och dina uppspelningsenheter har stöd för standardvideosignaler i 4K 60p 4:2:0 8-bit.

Förbättrat:

Väljs om din TV, dina uppspelningsenheter och kablar har stöd för högkvalitetsvideosignaler i 4K 60p 4:4:4, 4:2:2 eller 4K 60p 4:2:0 10-bit.

Bracket Open Förhållandet mellan “Format 4K-signal”-inställningen och upplösningar som stöds Bracket Close

Upplösnings-stöd

Färgbredd

Pixeldjup

Format 4K-signal

Förbättrat

Standard
(Standard)

4K 24p, 4K 30p, 4K 25p

RGB /
YCbCr 4:4:4

8 bit

check_mark

check_mark

10,12 bit

check_mark

YCbCr 4:2:2

12 bit

check_mark

check_mark

4K 60p, 4K 50p

YCbCr 4:2:0

8 bit

check_mark

check_mark

10,12 bit

check_mark

RGB /
YCbCr 4:4:4

8 bit

check_mark

YCbCr 4:2:2

12 bit

check_mark

När denna inställning är “Förbättrat” rekommenderar vi att du använder en “Premium High Speed HDMI Cable” eller “Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet” som har en “HDMI Premium Certified Cable”-etikett på produktförpackningen.

När denna inställning är “Förbättrat” ska du konfigurera inställningarna på TV:n eller uppspelningsenheten så att de överensstämmer med denna inställning.

När denna inställning är “Förbättrat” kan det hända att videosignalen inte matas ut korrekt beroende på den anslutna uppspelningsenheten eller HDMI-kabeln. Ändra i så fall inställningen till “Standard”.

“Anpassat” visas som inställningspost om våra servicetekniker eller montörer har konfigurerat HDMI-signalformatet på enheten.

“Format 4K-signal” kan också ställas in på följande sätt. Menyskärmen visas emellertid inte. Titta på skärmen när du konfigurerar inställningen.

Håll huvudenhetens ZONE2 SOURCE och STATUS nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder.

“V.Format:<PAL>” visas på displayen.

Tryck på huvudenhetens DIMMER.

“4K :<Standard>” visas på skärmen.

Använd ZONE2 SOURCE eller TUNER PRESET CH – på huvudenheten och välj signalformat 4K.
Tryck på STATUS på huvudenheten för att slutföra inställningen.

Tillbaka upp