Avspelning

Söka efter stationer och förinställa dem automatiskt (Auto-snabbval)

Maximalt 56 radiostationer kan förinställas automatiskt.

Tryck på OPTION när FM tas emot.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Auto-snabbval” och tryck därefter på ENTER.
Tryck på ENTER.

Enheten börjar automatiskt att söka efter radiostationer för förval.

När förinställningen är klar visas “Klar.” under ca 5 sekunder och menyskärmen med olika alternativ stängs.

Förinställningar i minnet skrivs över.

Tillbaka upp