Avspelning

Ett andra högtalarpar

Via systemet kan du byta mellan att spela upp på högtalare A eller B.

Pict AmpAssign 2.1 FB

FÖRSIKTIGHETSMÅTT:

Ställ in högtalarnas impedans på “4ohms” innan du spelar upp samtidigt på högtalare A och B. länk

Conne SP 2.1 FB N1200N

Tillbaka upp