Avspelning

Inaktivera alla knappfunktioner utom VOLUME

Tryck på Power Button samtidigt som du håller TUNER PRESET CH + när DIMMER nedtryckta när enheten är i standby-läge.
Använd ZONE2 SOURCE eller TUNER PRESET CH – för att välja “FP LOCK On”.
Tryck på STATUS för att bekräfta inställningen.

Alla knappfunktioner utom Power Button och VOLUME inaktiveras.

Tillbaka upp