Avspelning

Lyssna på samma musik i flera rum

HEOS-systemet är ett äkta flerrums-ljudsystem som automatiskt synkroniserar ljudavspelning mellan flera HEOS-enheter så att ljudet som kommer från olika rum är helt i synk och alltid låter fantastiskt! Du kan enkelt lägga till upp till 32 HEOS-enheter till ditt HEOS-system. Du kan lägga ihop eller gruppera upp till 16 enskilda HEOS-enheter till en grupp HEOS-enheter som fungerar som om de vore en enda HEOS-enhet.

Gruppera rum

Tryck och håll ditt finger på rummet som inte spelar musik.
Dra den in till rummet som spelar musik (indikeras med röd kontur) och lyft fingret.
De två rummen kommer att sammanföras till en enda enhetsgrupp och båda rummen kommer att spela samma musik i perfekt synk.
Grouping Room new

Avgruppera rum

Tryck och håll ditt finger på rummet som du vill ta bort från gruppen.
Dra ut den ur gruppen och lyft fingret.
OBSERVERA

Du kan inte ta bort det första rummet som började spela musik innan gruppering.

Ungrouping Room new

Gruppera alla rum (festläge)

Du kan enkelt gruppera 16 rum tillsammans i Festläge genom att använda en “nyp”-gest.

Placera två fingrar på skärmen över listan med rum.
Nyp snabbt ihop dina två fingrar och släpp.
Alla dina rum kommer att förenas och börja spela samma musik i perfekt synk.
Grouping All new

Avgruppera alla rum

Du kan enkelt avgruppera alla dina rum och avsluta Festläge genom att använda en “isär”-gest.

Placera två fingrar nära varandra på skärmen över listan med rum.
Dra snabbt isär dina två fingrar från varandra och släpp.
Alla din rum avgrupperas.
Ungrouping All new

Tillbaka upp