Avspelning

Praktiska funktioner

I det här avsnittet beskrivs praktiska funktioner som du kan använda för de olika ingångskällorna.

De här funktionerna går enbart att använda i MAIN ZONE.

Illustration av fjärrkontrollen

Ope Convenient RC041

Tillbaka upp