Avspelning

Tips

Jag vill inte att volymen av misstag ska bli för hög

Ställ in maxvolymen på “Max volym” i menyn i förväg. Det förhindrar att barn eller andra oavsiktligt ökar volymen för mycket. Du kan ställa in detta för respektive zon. (Volymlänk, Max volymlänk)

Jag vill hålla samma volymnivå när jag slår på strömmen

Standardinställningen är att samma volyminställning som vid senaste aktivering av standby på den här enheten används när strömmen slås på igen utan att ändras. Om du vill använda samma volymnivå när systemet startas anger du “Volym vid start” i menyn. Du kan ställa in detta för respektive zon. (Volymlänk, Volym vid startlänk)

Jag vill kombinera en video med aktuell musik

Ställ in “Videoval” på “På” i menyn. Du kan kombinera aktuell musik med valfri videokälla från en set-top-box eller DVD o.s.v. medan du lyssnar på musik från radion, CD, Phono, HEOS-musik, USB eller Bluetooth. länk

Jag vill hoppa över ingångskällor som inte används

Ställ in ingångskällor som inte används på “Dölj källor” på menyn. På så vis hoppar du över de ingångskällor som inte används när du vrider på enhetens INPUT SELECTOR-kontroll. länk

Jag vill lyssna på samma musik i alla zoner vid partyn i hemmet osv.

Ställ in “Stereo alla zon.” på “Starta” i menyn. Du kan spela upp musik i ett annat rum (ZONE2) samtidigt som den spelas upp i MAIN ZONE. länk

Jag vill styra den här enheten via min TV-fjärrkontroll

Välj “Receiver” på en TV-meny som till exempel “Ingång” Flower Mark eller “Styr anslutna HDMI-enheter” Flower Mark . Smartmeny på den här enheten visas på TV:n. Du kan välja i Smartmeny med din TV-fjärrkontroll.

Valmetoden varierar beroende på TV-apparat. Mer information finns i bruksanvisningen för din TV.

Tillbaka upp