Avspelning

Förinställa aktuell FM-/DAB-station (Snabbvalsminne)

Du kan förinställa favoritstationer på snabbval, så att de senare.

Upp till 56 stationer kan förinställas.

Förvalsfunktionen är densamma för FM och DAB.

Ställ in stationen som du vill förinställa. (Lyssna på FM-sändningarlänk, Lyssna på DAB-sändningarlänk)
Tryck på OPTION.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Snabbvalsminne” och tryck därefter på ENTER.

Listan över redan inställda kanaler visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja kanal att spara och tryck sedan på ENTER.

Den aktuella radiostationen förinställs.

Upprepa steg 1 till 4 för att förinställa andra stationer.

Du kan ställa in din favoritstation som förval genom att trycka MEMORY på fjärrkontrollen.

Ställ in stationen som du vill förinställa. (Lyssna på DAB-sändningarlänk)
Tryck på MEMORY.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja kanal att spara.
Tryck på MEMORY.

Kanal

Grundinställningar

1 – 8

87,50 / 89,10 / 98,10 / 108,00 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

9 – 16

90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

17 – 24

90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

25 – 32

90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

33 – 40

90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

41 – 48

90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

49 – 56

90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 / 90,10 MHz

Tillbaka upp