Avspelning

Anslutning med två kablar

Anslutningen minimerar störningarna mellan högtalare för höga (diskanthorn) respektive låga register (subwoofer) och förbättrar därmed ljudkvaliteten.

Om dina högtalare är kompatibla med tvåkabelanslutning och du vill ansluta dessa ska mellanregistret och diskanten anslutas till SPEAKERS A (eller B) och basen till SPEAKERS B (eller A).

Conne Biwiring N1200N

När du använder tvåkabelanslutning ska du ställa in högtalarna på “A+B” så att ljud matas ut från både SPEAKERS A och SPEAKERS B. länk

Ansluta en fronthögtalare med en effektförstärkare

Den här enheten stöder anslutning av fronthögtalare med en extern strömförstärkare för att öka effekten på utgången.
Anslut en effektförstärkare som säljs separat till den här enhetens PRE OUT (FL/FR)-anslutning.

Conne FrontSp N1200N

Tillbaka upp