Avspelning

Hämta inställningarna

Tryck på MAIN eller ZONE2 för att välja verksam zon med fjärrkontrollen.

Knappen för att välja zon tänds.

Tryck på SMART SELECT.

De registrerade smart val-inställningarna på den knapp du tryckte på hämtas.

Standardinställningarna för ingångskällan visas nedan.

Bracket Open MAIN ZONE Bracket Close

Knapp

Ingångskälla

SMART SELECT 1

CBL/SAT

SMART SELECT 2

Blu-ray/DVD

SMART SELECT 3

CD

SMART SELECT 4

HEOS Music

Bracket Open ZONE2 Bracket Close

Knapp

Ingångskälla

SMART SELECT 1

CBL/SAT

SMART SELECT 2

Blu-ray/DVD

SMART SELECT 3

CD

SMART SELECT 4

HEOS Music

Volym registreras inte till Smart Select i fabriksinställningarna.
Se Ändra inställningarnalänk för att registrera volym till Smart Select. länk

Tillbaka upp