Avspelning

Avbryta Hoppa snabbval

Medan “Hoppa snabbval”-skärmen visar använder du White-Arrow-Left   White-Arrow-Right för att välja gruppen med den station som du vill avbryta överhoppningen för.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja stationen som inte längre ska överhoppas.
Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja “På”.

Överhoppningen avbryts.

OBSERVERA

“Hoppa snabbval” kan inte avbrytas för grupper.

Tillbaka upp