Avspelning

Styra CD-spelaren med fjärrkontrollen

Ope ExternalDevice RC041

Tryck på CD bland ingångsvalknapparna för att styra din CD-spelare från Marantz via systemets kontrollknappar.

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

Skip-Left Skip-Right

Hoppa över spår

Triangle Right / Pause

Avspelning / Paus

Square Black

Stopp

Zonvalsknappen lyser inte i CD-styrningsläge, även om systemets kontrollknapp trycks in.

Du kan avsluta CD-styrningsläge genom att trycka på zonvalsknappen, strömknappen eller någon annan ingångsknapp än CD- eller SMART SELECT-knappen.

Tillbaka upp