Avspelning

Menyöversikt

För att använda menyerna ansluter du en TV och menyerna visas sedan på TV-skärmen.

Rekommenderade inställningar finns inställda som standardinställningar för enheten. Du kan anpassa den här enheten till ditt befintliga system och dina önskemål.

Inställningsobjekt

Detaljerade poster

Betydelse

Sidan

Icon Audio Mz

Ljud

M-DAX

Ökar låg- och högfrekvenskomponenterna i komprimerat ljud, t.ex. MP3-filer, för att skapa en fylligare ljudbild vid uppspelningen.

Ljudfördröjning

Kompenserar för felaktig timing mellan bild och ljud.

Volym

Ställ in volymen för MAIN ZONE (rummet där enheten är placerad).

Icon Video Mz

Video

HDMI-inställning

Gör inställningar för inställningarna HDMI-ljud ut, HDMI pass-through och HDMIstyrning.

Skärmvisning

Konfigurerar inställningarna för skärmdisplayen.

Format 4K-signal

Använd signalformat 4K om TV:n eller uppspelningsenheten har stöd för 4K.

TV-format

Ställ in formatet på videosignalen som ska skickas till TV:n som du använder.

Inställningsobjekt

Detaljerade poster

Betydelse

Sidan

Icon Inputs Mz

Ingångar

Ingångstilldeln.

Byter ingångsanslutningstilldelning och ljudingångsläge.

Byt källnamn

Byter displaynamn för ingångskällan.

Dölj källor

Ta bort ingångskällor som inte används från displayen.

Källnivå

Justerar uppspelningsnivån för ljudingången.

Icon Speakers Mz

Högtalare

Subwoofer

Ange om subwoofer är ansluten eller ej, uppspelningskapacitet för låga basfrekvenser.

Avstånd

Ställ in avståndet från lyssningsplatsen till respektive högtalare.

Nivåer

Ställ in volymen på testtonen så att den låter lika högt vid avlyssningspositionen från de olika högtalarna.

Högtalarval

Ställ in högtalare A/B.

Icon Network Mz

Nätverk

Information

Visa nätverksinformation.

Anslutning

Väljer om hemmanätverket ska anslutas till ett trådlöst LAN eller ett trådanslutet LAN.

Inställningar

Används för att manuellt konfigurera en IP-adress.

Närverkskontroll

Tillåter nätverkskommunikation i standby-läge.

Eget namn

Eget “Eget namn” är namnet som visas för apparaten i nätverket. Du kan ändra Eget namn efter eget önskemål.

Diagnostik

Används för att kontrollera nätverksanslutningen.

AirPlay

Inställningar för Apple AirPlay.

Inställningsobjekt

Detaljerade poster

Betydelse

Sidan

Icon HEOS Account LEGO

HEOS-konto

【När användaren är utloggad från HEOS-konto】

Jag har ett HEOS-konto

Väljer att logga in.

Skapa användarkonto

Skapar ny HEOS-konto.

Glömt lösenordet

Om du glömmer ditt lösenord skickar vi e-post med instruktioner om hur du återställer det.

【När användaren är inloggad i HEOS-konto】

Inloggad som

Visar din HEOS-konto.

Ändra plats

Väljer din plats.

Ändra lösenord

Ändrar ditt HEOS-konto Lösenord.

Radera användarkonto

Tar bort din HEOS-konto.

Logga ut

Loggar ut från din HEOS-konto.

Inställningsobjekt

Detaljerade poster

Betydelse

Sidan

Icon General Mz

Allmänt

Språk

Ändrar språket för TV-skärmen.

MILJÖ

Konfigurerar de energisparande funktionerna ECO Mode och automatisk standby.

ZON 2-inställn.

Anger inställningar för ljuduppspelning i ZONE2.

Välj zonnamn

Ändra visningstiteln för varje zon till en som du föredrar.

Smart Sele.-namn

Ändrar displaytiteln för smart val-namnet till ett du föredrar.

Frontdisplay

Inställningar för enhetens display anges.

Fast programvara

Söker efter den den senaste informationen om uppdateringar och uppgraderingar för den inbyggda programvaran, uppdaterar den inbyggda programvaran och anger visning av meddelanden.

Information

Visar information om enhetsinställningar, ingångssignaler osv.

Användningsdata

Anger om anonyma användningsdata ska skickas till Marantz.

Spara och läs in

Spara och återställ enhetsinställningar med hjälp av en USB-minnesenhet.

Lås inställn.

Skydda inställningarna mot oavsiktliga ändringar.

Återställ

Olika inställningar återställs till fabriksinställningarna.

Icon SetupAssistant Mz

Inställn.guide

Starta konfigur.

Gör grundläggande installation/anslutningar/inställningar från början enligt de anvisningar som visas på TV-skärmen.

Sidan 9 i den medföljande “snabbstartsguiden”

Språkalternativ

Gör inställningarna, en i taget, enligt de anvisningar som visas på TV-skärmen.

Högtalarkonfig.

Nätverksinställn

Anslutning av TV

Ingångsinställn.

Mobilappar

Illustration av fjärrkontrollen

Ope Menu RC041

Tillbaka upp