Avspelning

Inget visas på enhetens display

Displayen förblir släckt.

Ställ in “Dämpa display” på något annat än “Av” på menyn. länk

Displayen stängs av när ljudläget ställs in på “Pure Direct”. länk

Tillbaka upp