Avspelning

Ingångstilldeln.

Genom att ansluta ingångskällor enligt markeringarna på enhetens A/V-ingångar kan du helt enkelt trycka på en ingångsväljare för att spela upp ljud eller video från en ansluten enhet.

Ändra tilldelningen av HDMI-ingångsanslutningen, anslutningen för digitalt ljud, anslutningen för analogt ljud och anslutningen för video om du ansluter en källa som inte överensstämmer med vad som står på ingångsanslutningen för ljud/bild på den här enheten.

Ställer in ljudingångsläge för varje “INPUT MODE”-källa. “AUTO” rekommenderas normalt för denna inställning. Detta upptäcker och spelar automatiskt upp signaler till den här enheten i följande prioriteringsordning: HDMI Open Left DIGITAL Open Left ANALOG.

GUI InputAssign N1200U

Alternativen har följande standardinställningar.

Ingångskälla

Ingångsanslutning

INPUT MODE

HDMI

DIGITAL

ANALOG

CBL/SAT

1

1

AUTO

Blu-ray/DVD

2

2

AUTO

Game

3

- HDMI -

Media Player

4

- HDMI -

TV Audio

OPT

-DIGITAL-

AUX

5

- HDMI -

CD

COAX

3

AUTO

Observera följande om du använder set-top-box/satellitbox till TV:n

När du använder den digitala ljudutgången på TV:n/satellitboxen:

För att spela upp videosignalen som har tilldelats “HDMI” tillsammans med ljudsignalen som tilldelats “Ingångstilldeln.” - “DIGITAL” behöver du även välja “DIGITAL” i “INPUT MODE”.

Samma ingångsanslutning kan tilldelas till flera ingångskällor. Du kan exempelvis tilldela samma HDMI-ingångsanslutning till flera källor för att kunna använda respektive ingångskälla tillsammans med analogt eller digitalt ljud som du önskar. I sådana fall ska du ställa in ljudanslutningen för uppspelning under “INPUT MODE”.

HDMI

Ställ in detta för att ändra de HDMI-kontakter som ingångskällorna är tilldelade.

1 / 2 / 3 / 4 / 5:

Tilldela en HDMI-ingång till den valda ingångskällan.

–:

Tilldela ingen HDMI-ingång till den valda ingångskällan.

Om “HDMI-styrning” är valt till “På” i menyn kan inte “HDMI” tilldelas till “TV Audio”. länk

DIGITAL

Ställ in följande om du vill tilldela de digitala ljudingångarna till andra ingångskällor.

COAX (Koaxial) /
OPT (Optisk):

Tilldela en digital ljudingång till den valda ingångskällan.

–:

Tilldela inte en digital ljudingång till den valda ingångskällan.

ANALOG

Ställ in detta för att ändra de analoga ljudingångsanslutningarna som ingångskällorna är tilldelade.

1 / 2 / 3:

Tilldela en analog ljudingång till den valda ingångskällan.

–:

Tilldela inte en analog ljudingång till den valda ingångskällan.

INPUT MODE

Ställ in ljudingångslägen för varje ingångskälla.

För normal användning rekommenderar vi att du ställer in ljudingångsläget på “AUTO”.

AUTO
(Standard):

Identifiera insignalen automatiskt och starta uppspelningen.

HDMI:

Spela endast signaler från HDMI-ingång.

DIGITAL:

Spela endast signaler från digital ljudingång.

ANALOG:

Spela endast signaler från analog ljudingång.

Em DIG. -indikator lyser på displayen när digitala signaler sänds in korrekt. Om DIG. -indikatorn inte tänds, kontrollera “Ingångstilldeln.” och anslutningarna. länk

Om “HDMI-styrning” ställs in på “På”, och en TV som är kompatibel med ARC ansluts via HDMI MONITOR-anslutningarna är ingångsläget med ingångskällan “TV Audio” fast inställd på ARC.

Ange st.värden

Inställningarna för “Ingångstilldeln.” återställs till standardinställningarna.

Enheten har stöd för analoga ljudsignaler samt 2-kanaliga PCM-signaler. Om du vill ansluta enheter via anslutningarna HDMI och DIGITAL ska du ställa in “PCM 2ch” som ljudformat i ljudenhetens inställningar.

Tillbaka upp