Avspelning

Spara och läs in

Spara och återställ enhetsinställningar med hjälp av en USB-minnesenhet.

Använd en USB-minnesenhet som har minst 128 MB ledigt minne och som är formaterad till FAT32. Eventuellt sparas/läses inte data in på rätt sätt till en del USB-minnesenheter.

Det kan ta upp till 10 minuter för data att sparas/läsas in. Stäng inte av strömmen förrän processen är avslutad.

Spara konfiguration

Aktuella enhetsinställningar sparas på USB-minnesenheten.

När inställningarna sparas på rätt sätt visas “Saved” på displayen och filen “config.avr” skapas på USB-minnesenheten.

Ändra inte filnamnet på den skapade filen. Genom att göra detta förhindrar du att filen läses in som en inställningsfil när du gör en återställning.

Läs in konfiguration

Inställningar som sparas på USB-minnesenheten återställs.

När de sparade inställningarna sparas på rätt sätt visas “Loaded” på displayen och enheten startas automatiskt om.

Tillbaka upp