Avspelning

Visa önskad video under ljuduppspelning (Videoval)

Den här enheten kan visa video på TV: n från en annan källa under ljuduppspelning. Detta kan ställas in för respektive ingångskälla.

Ändra ingångskälla:
CD∗ / Tuner / HEOS Music / Phono

Detta alternativ kan inte ställas in när någon av HDMI-anslutningarna är tilldelad.

Tryck på OPTION.

En menyskärm med olika alternativ visas.

När ingångskällan är “HEOS Music” visas en meny över alternativ för onlinemusik. Välj “Alternativ för Receivern” och tryck på ENTER.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Videoval” och tryck därefter på ENTER.

Skärmen “Videoval” visas.

Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja läget Videoval.

Av
(Standard):

Inaktivera Videoval-läget.

På:

Aktivera Videoval-läget.

Tryck på shirosankaku-Reverse och välj “Källa” om du valde “På” i steg 3.
Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja ingångskälla för videon du vill spela upp och tryck på ENTER.

“Videoval”-inställningarna sparas för varje ingående källa.

Tillbaka upp