Avspelning

TV-format

Ställ in formatet på videosignalen som ska skickas till TV:n som du använder.

Format

PAL
(Standard):

Välj PAL-utsignal.

NTSC:

Välj NTSC-utsignal.

“Format” kan också ställas in på följande sätt. Menyskärmen visas emellertid inte. Nedan följer displayinnehållet för att göra inställningen.

Håll huvudenhetens ZONE2 SOURCE och STATUS nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder.

“V.Format:<PAL>” visas på displayen.

Använd ZONE2 SOURCE eller TUNER PRESET CH – på huvudenheten och ange formatet för videosignalen.
Tryck på STATUS på huvudenheten för att slutföra inställningen.
OBSERVERA

När ett annat format än videoformat för ansluten TV ställs in, kommer inte bilden att visas korrekt.

Tillbaka upp