Avspelning

Fjärrlåsfunktion

Om du ansluter en IR-mottagare ska du inaktivera fjärrlåsfunktionen. När funktionen är aktiverad kan du inte använda fjärrkontrollen för att styra enheten.

Funktionen är avaktiverad som standard.

Ope RC Lock N1200U

Tillbaka upp