Avspelning

Återställa fabriksinställningar

Om indikatorerna är fel eller enheten inte fungerar kan en lösning vara att starta om enheten. Vi rekommenderar att du startar om enheten innan du återställer den till standardinställningarna.länk

Om det inte hjälper att starta om enheten kan du försöka med nedanstående steg.

Olika inställningar återställs till fabriksinställningarna. Gör om inställningarna.

Ope Reset1 N1200U
Stäng av strömmen med Power Button .
Tryck på Power Button samtidigt som du trycker på TUNER PRESET CH + och ZONE2 SOURCE.
Avlägsna fingrarna från knapparna när “Initialized” visas på skärmen.

Innan du återställer till standardinställningarna kan du använda “Spara och läs in”-funktionen i menyn för att spara och återställa diverse inställningar som finns konfigurerade på enheten.länk

Du kan även återställa alla inställningar till fabriksinställningarna med hjälp av “Återställ” - “Alla inställn.” i menyn.länk

Tillbaka upp