Avspelning

Anslutning 1: En TV som har en HDMI-kontakt och är kompatibel med ARC (Audio Return Channel)

Använd en HDMI-kabel för att ansluta en TV som är kompatibel med ARC-funktionen till den här enheten.

Ställ in “HDMI-styrning” på “På” när du använder en TV som stöder ARC-funktionen. länk

Conne HDMITV1 N1200N

Enbart 2-kanalig PCM kan användas för att spela upp ljud från en TV via ARC-funktionen. Ställ in “PCM 2ch” som ljudformat i TV:ns inställningar.

Tillbaka upp