Avspelning

Återkoppla till den här enheten från en Bluetooth-enhet

När sammankopplingen är slutförd kan Bluetooth-enheten anslutas utan att något behöver göras med den här enheten.

Detta behöver även göras om du spelar upp från en annan Bluetooth-enhet.

Om en Bluetooth-enhet är ansluten ska Bluetooth-inställningen på den inaktiveras för att koppla bort den.
Aktivera Bluetooth-inställningen på den Bluetooth-enhet som ska anslutas.
Välj den här enheten från Bluetooth-enhetens lista på din Bluetooth-enhet.
Spela upp musik med valfri app på din Bluetooth-enhet.

Denna skärm växlar automatiskt till avspelningsskärmen för “Bluetooth” om en Bluetooth-enhet är ansluten medan strömmen till den här enheten är på.

När inställningen “Närverkskontroll” på den här enheten är vald till “Alltid på” och en Bluetooth-enhet ansluts, och enheten är i standby-läge, startar enheten automatiskt. länk

Tillbaka upp