Avspelning

Spela upp filer som har lagrats på en dator eller NAS

Använd denna procedur för att spela upp musikfiler eller spellistor lagrade på DLNA-filservrar i det lokala nätverket.

Tryck på HM_Button (HEOS Music).
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Musikservrar” och tryck därefter på ENTER.
GUI MusicServers LEGO2 mz
Välj namnet på din nätverksanslutna dator eller NAS (Network Attached Storage)-server.
Bläddra bland musiken på din dator/NAS och välj något att spela.

När du väljer något att spela kommer du att tillfrågas hur du vill köa din musik.

Spela nu:

Infogar objektet i kön efter det spår som spelas och spelar det valda objektet omedelbart.

Spela nu & ersätt kö:

Rensar kön och spelar det markerade objektet omedelbart.

Spela härnäst:

Infogar objektet i kön efter den aktuella låten och spelar den när den aktuella låten slutar.

Lägg till sist i kön:

Lägger till objektet i slutet av kön.

Browse music 02 mz
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Spela nu” eller “Spela nu & ersätt kö”, tryck därefter på ENTER.

Uppspelning börjar.

Now Playing 02 mz

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

Triangle Right / Pause

Avspelning / Paus

Skip-Left Skip-Right

Hoppa till föregående spår / Hoppa till nästa spår

CH/PAGE  kurosankaku   Sankaku-Reverse

Växla till föregående sida/nästa sida i listan på displayen

Displayen växlar mellan spårtitel, artistnamn och albumtitel varje gång du trycker på huvudenhetens STATUS-knapp.

Om det en WMA (Windows Media Audio)-, MP3- eller MPEG-4 AAC-fil innehåller album art-data, kan albumgrafiken visas under tiden musikfilerna spelas.

För musikfiler i WMA-formatet, visas albumgrafik endast om du använder Windows Media Player Ver. 11 eller senare.

OBSERVERA

När du spelar upp musikfiler via datorn eller NAS med trådlöst LAN kan ljudet avbrytas på grund av din trådlösa LAN-miljö. I detta fall skall du ansluta via ett trådanslutet LAN.

Ordningen som spåren/filerna visas i beror på serverspecifikationerna. Om serverspecifikationerna inte visar spåren/filerna i alfabetisk ordning kan det hända att sökning efter första bokstaven inte fungerar.

Funktioner som är tillgängliga genom alternativmenyn

Tillbaka upp