Avspelning

Ange ett namn för den förinställda radiokanalen (Snabbvalsnamn)

Du kan namnge den förinställda stationen eller ändra namnet.

Upp till 8 tecken kan anges.

Tryck på OPTION när FM tas emot.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Snabbvalsnamn” och tryck därefter på ENTER.

Skärmen “Snabbvalsnamn” visas.

Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja radiostationsgruppen som du vill namnge.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja den station du vill namnge och tryck sedan på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja namnetikett och tryck därefter på ENTER.

Skärmen där du kan redigera Snabbvalsnamn visas.

Om du väljer “Ange st.värden” återgår enheten till att visa frekvensen.

Retur in tecknen, tryck därefter på “OK”.
Tryck på OPTION för att återgå till föregående skärm.

Tillbaka upp