Avspelning

Anslut USB-minnesenheten till USB-porten

Anvisningar finns i “Spela från en USB-minnesenhet” länk.

Conne USB Front N1200U

Marantz garanterar inte att alla USB-minnesenheter fungerar med eller kan strömförsörjas av denna apparat. När du använder en bärbar USB-hårddisk (HDD) som har levererats med nätadapter ska denna nätadapter användas i första hand.

OBSERVERA

USB-minnesenheter kan inte anslutas via en USB-hubb.

Det är inte möjligt att använda denna enhet genom att ansluta enhetens USB-port till en PC genom en USB-kabel.

Använd inte en förlängningskabel när en USB-minnesenhet ansluts. Detta kan orsaka radiostörning på andra enheter.

Tillbaka upp