Avspelning

Färgerna på menyskärmen och i beskrivningar som visas på tv:n är onormala

Färgerna på menyskärmen och i beskrivningar som visas på tv:n är annorlunda.

En annan typ av menyskärm och andra färger än de vanliga kan visas när enheten används under tiden som vissa HDR-signaler spelas upp. Detta beror på HDR-signalernas egenskaper och är inte ett funktionsfel.

Tillbaka upp