Avspelning

Hoppa över förinställda stationer (Hoppa snabbval)

Utför ett auto-.snabbval för att spara så många radiostationer som minnet klarar av. Det blir lättare att välja radiostation genom att hoppa över onödiga minnen.

Tryck på OPTION när FM tas emot.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Hoppa snabbval” och tryck därefter på ENTER.

Skärmen “Hoppa snabbval” visas.

Ange grupper med stationer som du vill hoppa över
Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja gruppen med radiostationer som du vill hoppa över.
Tryck på shirosankaku för att välja “Ställ in Flower MarkFlower Mark till hoppa över” och tryck sedan på ENTER.

Hoppa över alla radiostationer som är inkluderade i gruppen “ Flower Mark - Flower Mark ”.

( Flower Mark är de valda gruppnumren.)

Ange enstaka stationer som du vill hoppa över

Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja gruppen med radiostationer som du vill hoppa över.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja stationen som du vill hoppa över.
Använd White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att välja “Hoppa över”.

Stationen som du har valt visas inte.

Tryck på OPTION för att återgå till föregående skärm.

Tillbaka upp