Avspelning

HDMI-styrning-funktionen fungerar inte

HDMI-styrning-funktionen fungerar inte.

Kontrollera att “HDMI-styrning” i menyn är inställt på “På”. länk

Det går inte att styra enheter som inte är kompatibla med HDMI-styrning-funktionen. Dessutom, beroende på den anslutna enheten eller inställningarna, kanske HDMI-styrning-funktionen inte fungerar. Manövrera i så fall den externa enheten direkt. länk

Kontrollera att inställningen för HDMI-styrning-funktionen är aktiverad på alla enheter som har anslutits till den här enheten. länk

När du gör anslutningsrelaterade ändringar, t.ex. ansluter ytterligare en HDMI-enhet, kan det hända att inställningarna för länkfunktionen initieras. Stäng av den här enheten och de enheter som är anslutna via HDMI och slå sedan på dem igen. länk

Tillbaka upp