Avspelning

Om HDMI

HDMI är en förkortning av High-Definition Multimedia Interface, ett digitalt gränssnitt för ljud och bild som kan anslutas till en TV eller förstärkare.

Med HDMI-anslutning kan de högkvalitativa formaten för video och ljud som används i Blu-ray-spelare överföras, vilket inte är möjligt via analog videoöverföring.

I en HDMI-anslutning kan dessutom, ljud- och videosignaler överföras med en enda HDMI-kabel till skillnad från konventionella anslutningar där det är nödvändigt med separata ljud- och videokablar vid anslutning av enheterna. Anslutningskonfigurationen blir enklare än i en annars ganska komplex konfiguration i hemmabiosystem.

Den här enheten stöder följande HDMI-funktioner.

Deep Color

En avbildningsteknik som stöds av HDMI. Till skillnad från RGB eller YCbCr som använder 8 bitar (256 toner) per färg går det att använda 10 bitar (1 024 toner), 12 bitar (4 096 toner) eller 16 bitar (65 536 toner) för att producera färger med fler toner.

Båda enheterna som är sammankopplade via HDMI måste stöda Deep Color.

x.v.Color

Den här funktionen gör att en HDTV återger färger bättre. Den gör det möjligt att visa naturligare, klarare färger.

“x.v.Color” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

3D

Den här enheten stödjer videoin- och videoutsignaler för 3D (3-dimensionella) i HDMI-standarden. För att kunna spela upp 3D-video behövs en TV och en uppspelningsenhet som stöder HDMI 3D-funktioner samt ett par 3D-glasögon.

4K

Den här enheten stöder videoinsignaler och videoutsignaler för 4K (3840 x 2160 pixlar) via HDMI.

Content Type

Den gör automatiskt inställningar passande för videoutmatningstypen (innehållsinformation).

Adobe RGB color, Adobe YCC601 color

Färgrymden definierad av Adobe Systems Inc. Eftersom detta är en större färgrymd än RGB ger den tydligare och naturligare bilder.

sYCC601 color

Var och en av dessa färgrymder definierar en palett med tillgängliga färger som är större än den traditionella RGB-färgmodellen.

ALLM (Auto Low Latency Mode)

När en kombination av tv och spelkonsol som är kompatibla med ALLM-funktionen används växlar den här enheten automatiskt till låglatensläge beroende på innehållet som spelas upp.

Auto läppsynk.

Den här funktionen kan automatiskt korrigera fördröjningen mellan ljud och bild.

Använd en TV som är kompatibel med Auto läppsynk.-funktionen.

HDMI pass-through

Även när enhetens strömläge är standby skickas signaler från HDMI-ingången till TV:n eller annan enhet som är ansluten till HDMI-utgången.

HDMI-styrning

Om du ansluter enheten och en HDMI-styrning-funktionskompatibel TV eller spelare med en HDMI-kabel och sedan aktiverar inställningen HDMI-styrning-funktion på varje enhet kommer enheterna att kunna styras som ett system.

Länk för avstängning
Den här enhetens avstängningsfunktion kan kopplas till TV: ns avstängningsfunktion.

Byte av ljudutgångsmottagare
Från TV: n kan du välja om ljudet ska höras från TV: n eller AV-förstärkaren.

Volyminställning
Du kan ställa in den här enhetens volym samtidigt med TV: ns volym.

Byte av ingångskälla
Du kan byta ingångskälla till enheten genom att länka till bytet av TV-ingång.
När spelaren används byter enheten ingångskälla till lämplig källa för den valda spelaren.

ARC (Audio Return Channel)

Funktionen överför ljudsignaler från TV:n till den här enheten via HDMI-kabeln och ljudet från TV:n spelas upp på enheten baserat på HDMI-styrning-funktionen.

Om en TV utan ARC-funktion är ansluten via HDMI-anslutning överförs videosignaler till TV: n från uppspelningsenheten som är ansluten till den här enheten, men enheten kan inte spela upp ljudet från TV: n. Om du vill spela upp surroundljud när du tittar på ett TV-program krävs en separat ljudkabel.

Om du ansluter en TV med ARC-funktion via HDMI-anslutning behövs däremot ingen ljudkabel. Ljudsignaler från TV: n kan matas in till den här enheten via HDMI-kabeln mellan enheten och TV: n. Med den här funktionen kan du spela upp surroundljud på enheten från TV: n.

Ljudformat som stöds

2-kanalig linjär PCM

2 kanaler, 32 kHz – 192 kHz, 16/20/24 bit

Videosignaler som stöds

480i

480p

576i

576p

720p 60/50Hz

1080i 60/50Hz

1080p 60/50/24Hz

4K 60/50/30/25/24 Hz

System för upphovsrättsskydd

För att kunna spela upp digital video och digitalt ljud som BD-Video eller DVD-Video via HDMI-anslutning behöver både den här enheten och TV:n eller spelaren ha stöd för systemet för digitalt kopieringsskydd, kallat HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System). HDCP är en skyddsteknik för upphovsrätten som består av datakryptering och autentisering av den anslutna AV-enheten. Den här enheten har stöd för HDCP.

Om en enhet som inte har stöd för HDCP ansluts, överförs varken video eller ljud korrekt. Läs igenom bruksanvisningen till din TV eller spelare för mer information.

Använd en “High Speed HDMI cable with Ethernet” med HDMI-logotypen när du ansluter den här enheten till en enhet som är kompatibel med Deep Color, 4K eller ARC-funktionen.

Tillbaka upp