Avspelning

Byt källnamn

Byter displaynamn på ingångskällan.
När namnet har ändrats visas det på displayen och i menyskärmarna på den här enheten.

Om enhetens namn kan hämtas från en ansluten HDMI-enhet ändras displaynamnet automatiskt.
Använd denna funktion för att ändra namn efter behov när enheten du använder är en annan än ingångskällan på den när enheten.

CBL/SAT / Blu-ray/DVD /
Game / Media Player /
CD / TV Audio /
AUX / Phono:

Byt displaynamn för ingångskällan.

Ange st.värden:

Inställningarna för “Byt källnamn” återställs till standardinställningarna.

Upp till 16 tecken kan anges.

Tillbaka upp