Avspelning

Ställa in stationer genom att ange frekvenser (Direktsökning)

Du kan ange mottagarfrekvensen direkt för inställning.

Tryck på OPTION när FM tas emot.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Direktsökning” och tryck därefter på ENTER.

Skärmen där du kan ange frekvenser visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja ett nummer och tryck sedan på White-Arrow-Right .

Om White-Arrow-Left trycks, annulleras omedelbart den föregående inmatningen.

Upprepa steg 3 och ange frekvensen till radiostationen som du vill lyssna på.
När inställningen är klar, tryck på ENTER.

Den förvalda frekvensen ställs in.

Tillbaka upp