Avspelning

Välja ljudläge

Enheten har flera olika ljudlägen som du kan välja bland. Direct-läget spelar upp ljud precis som det är inspelat på ingångskällan, Stereo-läget justerar bas- och diskantnivåerna och Pure Direct-läget finjusterar kvaliteten på ljud som spelas upp i Direct-läget.

Illustration av fjärrkontrollen

Ope Surround RC041

Tillbaka upp